September 2020 - Page 2 of 4 - Web Hosting Srbija

  1. Početna
  2. September 2020 - Page 2 of 4 - Web Hosting Srbija

LiteSpeed Page Optimization – Media

Lazy Load Images: Učitava slike kada se zaiste vide na ekranu. Bez ove opcije slike se učitaju kompletno na celom sajtu bez obzira da li ih korisnik u tom trenutku […]

Djordje

11.09.2020


LiteSpeed Page Optimization – Settings

CSS/JS Cache TTL: vreme koliko keš kreiran ostaje pre ponovnog kreiranja. HTML Minify: Kao i kod CSS i JS ovo je kompletan HTML minimizacija brisanje suvisnih delova. Kod ove i […]

Djordje

11.09.2020


LiteSpeed Page Optimization – JS

Napomene koje smo postavili za CSS važe i ovde. JS Minify: opcija koja briše suvišne stvari, razmake, komentare i maksimalno smanjuje veličinu fajlova. JS Combine: jako korisna opcija gde kombinuje […]

Djordje

11.09.2020


LiteSpeed Page Optimization – CSS

Prilikom podešavanja ovog dela misli se na celu Page Optimizaciju. Ona može da onemogući vaš sajt da se učita ukoliko dođe do neke greške jer se ovde prilično vrše izmene […]

Djordje

11.09.2020


LiteSpeed Image optimization

Ovo je najbitniji deo svakog sajta. Svaki sajt bez obzira koliko je otpimizovan i veliki slike sadrže više od polovine njegovog sadržaja. Stoga je jako bitno da vam slike budu […]

Djordje

09.09.2020


CDN – Settings

U ovom delu ima dva podešavanja a to je kada se podesi QUIC.cloud i kada se podesi CloudFlare. Šta je bolje QUIC.cloud ili CloudFlare odgovor ne može biti konkretan i […]

Djordje

09.09.2020


Podešavanje na sajtu quic.cloud – CDN

Sada posetimo sajt https://my.quic.cloud/ Na sajtu imate statistiku korišćenja. Nama je potrebna CDN opcija. Po difoltu CDN nije omogućen. Kliknite na Enable CDN i zatim pojaviće vam se sledeća strana: […]

Djordje

09.09.2020


Postavljanje CloudFlare

CloudFlare je CDN (CDN je globalna mreža servera koja brzo dostavlja podatke, koristeći cache (keš) servere kao i PoP “tačke pristupa” koji su, geografski gledano, najbliži korsniku. Vaš statički sadržaj […]

Djordje

09.09.2020