FTP pomoć

  • FileZilla povezivanje sa FTP serverom
  • Ne mogu da pristupim FTP?