litespeed

CDN – Settings

U ovom delu ima dva podešavanja a to je kada se podesi QUIC.cloud i kada se podesi CloudFlare. Šta je bolje QUIC.cloud ili CloudFlare odgovor ne može biti konkretan i prezican jer u mnogome zavisi i od vašeg sajta. U daljem tekstu je napisano podešavanje i QUIC.cloud i CloudFlare izaberite šta je vama bolje. Quic.CLOUD …

CDN – Settings Pročitaj više »