Uslovi korišćenja

Opšte odredbe


1. Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem internet servisa. Servis koji se nalazi na Internet adresi https://www.webhostingsrbija.rs drugim adresama kojima upravlja Provajder (u daljem tekstu: Servis) bilo da mu se pristupa putem Interneta ili putem aplikacija za mobilne uređaje, i predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža privredno društvo WEBHOSTING, Svetozara Markovica 5/12, 18000, Niš , PIB: 111318581, MB:65330172 (u daljem tekstu: Provajder).

1.1. Na sajtu su prikazane ponude i cene za naše usluge. Bilo koji paket ne sadrži dodatnih ili skrivenih troškova koje morate naknadno platiti za njegovo korišćenje. Kada platite uslugu više nećete imati dodatnih troškova ni na koji način.
1.2. Mi ne uzimamo nikakve osetljive podatke od naših klijenata kao što su brojevi računa i slično.
1.3. Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Provajdera i svakog pojedinog korisnika Servisa. Provajder omogućava korišćenje Servisa, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja. U slučaju pružanja posebnih Servisa sklapa se poseban ugovor.

1.4 Ovi uslovi korišćenja su istaknuti na vidljivom mestu i podrazumeva se da su korisnici pročitali pre nego što su izvršili porudžbinu. Jer je porudžbina nemoguća ukoliko korisnik ne prihvati uslove korišćenja.

1.5. Podrška će se voditi putem LiveChat i Email poruke.
1.6. Povremeno dobijaćete obaveštenja o promenama i novitetima na našem sajtu i od tih obaveštenja se ne možete odjaviti jer će biti slati svega par puta godišnje.
1.7. Provajder može odbiti da pruža usluge bilo kome ukoliko smatra da klijent na bilo koji način ugrožava ili može da ugrozi servere ili poslovanje. WebHosting zadržava pravo da odbije saradnju sa bilo kim i da pruži usluge bilo kome.

1.8. Korišćenje svih Servisa je privilegija a ne pravo.

1.9. Provajder je posvećen očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

1.10. Provajder ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja, ukoliko po sopstvenoj proceni oceni da je došlo do kršenja ugovornih obaveza.

1.11 Opis servisa: Servis je namenjen pružanju usluga profesionalnog skladištenja Internet sajtova (engl. hosting, u daljem tekstu: hosting), registraciji domena i usluga menadžmenta u oblasti informacionih tehnologija.

1.12. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje pristupne podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Provajdera ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.U slučaju da Korisnik trećem licu da svoje pristupne podatke da trećem licu, Korisnik snosi odgovornost za radnje koje je treće lice učinilo.U slučaju da Provajder zatraži od Korisnika lozinku u ograničenim slučajevima pružanja korisničke podrške, Korisnik se obavezuje da takvu lozinku promeni odmah nakon pružene korisničke podrške.

Održavanje i uptime

2.1.Održavanje je neophodno kako bi sve funkcionisalo onako kako je predviđeno i potrebno. Za neke vrste nadogradnje je potrebno da se izvrši restart servere a time će nastupiti kratkotrajni prekid rada svih naloga na tom serveru. Bilo koja nadogradnja i prekid rada ne bi trebao da bude duži od 15 minuta. Međutim za neke treće aplikacije može se desiti da dođe do nekih problema i zahteva više vremena za njegovo rešavanje.

2.2. Nadogranja ili bilo koja izmena vršiće se u kasnim večernjim časovima kada broj poseta na sajtovima bude najmanji.

2.3. Uptime odnosno dostupnost koju mi garantujemo je 99,9% što nam tu dostupnost garantuje datacentar gde je server iznajmljen

2.4. U slučaju bilo kakvog problema servera klijent može u roku od 15 dana od trenutka problema sa serverom zatražiti izveštaj na godišnjem nivou koliko je bio prekid i ukoliko je bila dostupnost manja od garantovane time dobiti povraćaj novca za hosting uslugu po tablici datoj ispod

Dostupnost (Uptime)Umanjenje
Iznad garantovane dostupnosti0%
Izmedju 99% i garantovane dostupnosti10%
Izmedju 95% i 99%50%
Ispod 95%100%

2.5. Provajder garantuje dostupnost samo na softverskom nivou. Ni na koji način ne možemo garantovati ukoliko dođe do prekida kod internet provajdera korisnika ili u dataentru u kome se nalaze serveri ili bilo koji drugi kvar na koji ni na koji način ne možemo da utičemo.

Plaćanje i povraćaj novca

3.1. Povraćaj novca nije moguć. Svim budućim klijentima dajemo nedelju dana probni period bez prethodne uplate kako bi se uverili u kvalitet naših usluga, stoga povraćaj novca nije moguć.
3.2. Povraćaj novca za registraciju domena nije moguć ni u kom slučaju.

3.3 Plaćanje usluga je moguće na više načina, gde klijent opcije plaćanja dobija putem emaila nakon porudžbine.

3.4. Kako Provajder pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.

Hosting

4.1. Hosting paketi su kreirani tako da zadovoljavaju većinu klijenata. Za kreiranje naloga i celu administraciju koristimo cPanel softver. Klijenti svojim nalogom mogu da upravljaju takođe istim softverom cPanel-om.
4.2. Svaki korisnik sam kontroliše svoje podatke i vriši backup istih. Korisnik je lično odgovoran za sve što se nalazi na njegovom nalogu.
4.3. Svaki korisnik mora da vrši redovno ažuriranje svih aplikacija/sajtova/skripti koje se nalaze na njegovom nalogu i time spreči bilo kakvu zlouptrebu naloga i samog servera.
4.4. Klijent je odgovoran za svu nastalu štetu koju je on ili softver koji se nalazi na njegovom nalogu prouzrokovao.
4.5. Na hostingu je zabranjeno postavljanje bilo kakvog sajta i sadržaja koji ima veze sa gejmingom u celosti osim u slučajevima ako ste ovlašćeni distributer ili autor igrice. Takođe zabranjeno je postavljati bilo koji ilegalni sadržaj (torrent, download fajlova…). Zabranjeni su i sajtovi koji na bilo koji način nude, prodaju ili distribuiraju robu ili usluge nad kojima nemaju prava ili dozvolu. Zabranjeni su sajtovi koji služe kao filestorage ili bilo koji striming audio ili video. Takodje je zabranjen bilo koji vid porno sajtova. Na hostingu je zabranjeno postavljanje bilo kakvih video i audio snimaka.

4.6. Backup se radi jednom nedeljno i čuva se jedan mesečni i jedan nedeljni backup na posebnom hard disku. Svaki korisnik ima pravo da jednom mesečno zatraži backup fajl. Backup fajl se smešta na sam nalog korisnika. U slučaju da je sistem pogrešno kreirao ili nije uradio backup samog naloga hosting provajder ne može biti odgovoran niti može da kontroliše ispravnost svakog fajla na nalogu. Korisnik je dužan da radi backup svog naloga redovno i pre bilo kakve izemene kako bi bio potpuno siguran. Provajder ni na koji način nije odgovoran za kreiranje rezervnih kopija hosting naloga, jer je to automatzovani proces. Korisnik je dužan da sam vrši kreiranje rezervnih kopija svog naloga i fajlova da u slučaju bilo kakvih serverskih problema (hardverskih ili softverskih) ili problema koje je sam greškom ili namerno uradio može da postavi na nalog i nastavi da koristi nesmetano.

4.7. Ukoliko na hosting nalogu se nalazi zlonamerni softver bilo kog tipa (virus, trojan, backdoor ili čak fajl/aplikacija koja šalje masovni email) biće suspendovan bez bilo kakvog prethodnog upozorenja.

4.8. Broj baza na nalogu oznacava broj sajtova koji koriste bazu. Nije dozvoljeno jednu bazu koristiti za vise sajtova (recimo jedna baza za 2 WordPress sajta). Kršenje ovoga sledi opomena a nakon toga suspenzija.

4.9. Start paket je iskljucivo za HTML/CSS/JS sajtove a php može da se koristi samo za kontakt forme. Ni jedan framework osim css frameworka (kao što je bootstrap) nije dozvoljen na ovom paketu.

4.10. Sva ograničenja koja postoje na nalogu kako prostor, broj emaila po satu ili korišćenje procesora, ram memorije i procesa jesu maksimalni ali ne i zagarantovani. U slučaju bilo kakvog preopterećenja ta ograničenja mogu se menjati kako bi se zaštitilo poslovanje ili sam server i time sprečilo ugrožavanje drugih korisnika.

4.11. Klijent treba da ima na umu da server koriste i drugi korisnici i da savesno koristi usluga koja mu je pružena pa samim tim kontrolisaće skripte i sam svoj sajt kako ne bi ugrozio sam server kao i druge korisnike. Ukoliko korisnik na bilo koji način po mišljenju Provajdera zauzima više resursa nego što je potrebno, provajder će ponuditi odgovarajući paket ili prelazak na neku drugu uslugu.

4.12. Provajder će obavestiti klijenta ukoliko primeti njegov nepravilan rad u vidu velikog iskorišćenja resursa ili nekog zlonamernog softvera, srazmerno hitnosti tako će i reagovati ili uz opomenu ili uz suspenziju.

U slučaju da se desio spam nalog će biti suspendovan i klijent obavešten o tome.
U slučaju da je veliko iskorišćenje CPU a da pritom ne ugrožava rad servera i drugih klijenata onda će dobiti email obaveštenje o iskorišćenju i da mora nešto da preduzme kako bi korigovao svoj sajt i ispravio nepravilnosti ili da pređe na drugu uslugu koja više ogovara njegovim zahtevima. CPU limit ne sme da dostigne 100% više od 24 puta za 24 sata. Prosečno zauzeće CPU ne sme biti veće od 50% za 24 sata.

U slučaju ogromnog iskorišćenja CPU koje ugrožava rad servera ili drugh klijenata nalog biće suspendovan i klijent obavešten o tome.
U slučaju zlonamernog softvera virusa,malvera (ili bilo kog drugog softvera) korisnik će dobiti email da mu sajt ima propust i da mora da hitno reaguje i spreči dalju zloupotrebu.
Ukoliko korisnik ne odgovori na primljeni email u roku od 2 sata od trenutka slanja emaila Provajder će shvatiti da klijent nije dostupan i kako bi zaštitio server i poslovanje kao i druge korisnike suspendovaće nalog dok se klijent ne javi i reši problem.

Klijent u okviru svog paketa ima limit od maksimalno iskoišćenja resursa u vidu CPU,RAM,EP,IO. Što ne znači da klijent može da koristi 100% maksimalnog limita. To je maksimalni limit kako bi se sprečila zloupotreba pa po potrebi je moguće smanjivati ili povećavati limit srazmerno radu sajta da li je pravilan ili ne. Nepravilan rad se podrazumeva kada korisnik prezali prosečno 50% nekog resursa u toku jednog dana ili dostigne maksimalni limit od 100% 24 puta u roku od 24sata.
4.12. Provajder ima pravo da izmeni karakteristike paketa (iskorišćenost CPU, RAM, EP, IO) u bilo kom trenutku bez prethodne najave i obaveštenja.

4.13. Provajder ima uvid na ceo nalog nalog klijenta i kako bi bio siguran da sve radi može da testira svaki segment posebno što uključuje email, kod, bazu i ostale stvari koje se nalaze na našim serverima.

4.14. Provajder se obavezuje da ni na koji način neće zloupotrebiti pristup nalogu ni na koji način i da će podatke koji se na njemu nalaze čuvati u tajnosti niti odavati trećem licu bez posebne dozvole vlasnika naloga ili naloga suda/policije.

4.15. Provajder će učiniti sve u njegovoj moći da zaštiti sve podatke korisnika i da učini servere bezbednim i sigurnim kako bi obezbedio što veći kvalitet pružene usluge.

VPS

5.1. Zabranjeno postavljanje bilo kakvog sajta koji ima veze sa gejmingom u celosti osim u slučajevima ako ste ovlašćeni distributer ili autor igrice. Takođe zabranjeno je postavljati bilo koji ilegalni sadržaj (torrent, download fajlova…). Zabranjeni su i sajtovi koji na bilo koji način nude, prodaju ili distribuiraju robu ili usluge nad kojima nemaju prava ili dozvolu. Zabranjeni su sajtovi koji služe kao filestorage ili bilo koji striming audio ili video.

5.2. Backup se radi svakog dana ali nije moguće zatražiti. Backup se čuva u slučaju pucanja servera.

5.3. VPS paketi dolaze kao Unmanaged. To znači da Vi sami upravljate VPS

5.4. Ukoliko je VPS pod DDoS napadom od 10Gbit ili 2 slična napada nalog biće ukinut bez mogućnosti novčane nadoknade.

5.5. Imajte na umu da CPU nije samo Vaš već je šerovan između korisnika. Iz razloga da bi svima lepo funksionisao servis morate da kontrolišete zauzeće kako ne bi prouzrokovalo suspenziju naloga. Maksimum je 20% CPU na 15 minuta. Prosečno korišćenje CPU-a je 0.5% samim tim zauzeće od 20% je daleko od normale.

Domen

6.1. Domen se plaća godišnje, moguće je platiti više godina za redom.
6.2. Nakon što je domen aktiviran nije moguće uradti prekid ili povraćaj na bilo koji način.
6.3. SSL je besplatan i omogućen od strane cPanel softvera koji plaćamo i koristimo na serverima.
6.4. Za registraciju internacionalnih domena korisnik treba da pročita i da se upozna sa uslovima korišćenja NameSilo registra.


6.5. Za registraciju .rs domena korisnik treba da pročita i da se upozna sa uslovima korišćenja RNIDS-a.

6.6. Domen je u vlasništvu korisnika onog trenutka kada Provajder izvrši registraciju, do tog trenutka bilo ko može da registruje taj domen i Provajder ni na koji način nemože da garantuje da poručen domen do trenutka registracije ostaje slobodan.

6.7. Registracija i obnova domena se obavlja ručno i u trenutku kada se vidi uplata od strane korisnika. Korisnik je dužan da na vreme i najkasnije 2 dana pre isteka ili najkasnije 20 dana nakon isteka izvrši pllaćanje obnove domena i da obavesti Provajder o uplati kako bi bio siguran da će domen biti obnovljen i ostati u njegovom vlasništvu.

6.8. Nakon isteka domena Provajder ni na koji način ne može da garantuje da će domen ostati u vlasništvu klijenta.

Prekid usluge

7.1. Prekid bilo koje usluge je moguće izvršiti unapred ili jednosavno neplaćanjem te usluge. U slučaju ne plaćanja usluga se isključuje na dan isteka.

7.2. Za sve usluge biće slata obaveštenja o isteku putem email poruke na email adrsu koju je korisnik postavio sam našem panelu. Sam korisnik je takođe dužan da brine o tome kada mu ističe koja usluga i da na vreme izvrši produženje kako bi izbego gašenje ili potpuno brisanje usluge. Korisnik je dužan da obavesti Provajdera putem LiveChat aplikacije ili putem Emaila da je izvršio uplatu kako bi mu se produžila usluga koju je platio.

7.3. U slučaju nepoštovanja ovih pravila prekid usluge je momentalan bez mogućnosti povratka. U tom slučaju bilo koja šteta nastala prekidom usluge snosi sam korisnik zbog samog nepoštovanja pravila.

7.4. SPAM je zabranjen u bilo kom slučaju. Namernom ili nenamernom (zaražen sajt koji šalje masovno emailove). Masovno slanje poruka(poruka iste sadržine poslata na 2 i više primalaca) je zabranjeno i za to je potrebno da se koriste servise koji su namenjeni tome. Bilo koje masovno slanje poruka biće opomenuto 2 puta nakon trećeg puta sledi suspenzija naloga. Broj poruka po satu se menja u zavisnosti od korisnika, njegovog korišćenja servera i potreba.

7.5. Nakon isteka hosting nalog biće trajno obrisan bez mogućnosti povratka. Mi ne snosimo nikakvu odgovornost koja je nastala tim brisanjem jer smo slali obaveštanja o isteku 60,30,10,5,2,0 dana pre isteka ili u slučaju propuštanja evidentiranja vaše uplate.

7.6. U slučaju vređanja/pretnji bilo kog tipa ili neprimernog ponašanja klijenta nalog može biti trajno suspendovan bez mogućnost vraćanja.

7.7. Provajder ima pravo da prekine uslugu klijentu iz bilo kog razloga bez prethodne najave.

Engleski izrazi

8.1. LiveChat je aplikacija koja omogućava dopisivanje sa podrškom putem ovog sajta u realnom vremenu.
8.2. Filestorage – smeštanje podataka
8.3. Striming – primer: radio online, prikazivanje video klipova ili muzike
8.4. Spam – neželjena email pošta

OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI I GARANCIJA DOSTUPNOSTI

Korisnici Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Provajder ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Provajder, podatke unete od strane Korisnika prenosi posredstvom komunikacione mreže, i Provajder nije odgovoran za automatsko, posredničko i privremeno skladištenje koje služi samo za efikasnije formiranje prenosa podataka traženih od strane drugih korisnika usluga jer: ne menja podatke; uvažava uslove za pristup podacima; postupa u skladu sa pravilima za ažuriranje podataka; deluje u skladu sa dozvoljenom primenom tehnologija za prikupljanje podataka; uklanja ili onemogućava pristup podacima koje je čuvao odmah nakon saznanja da su podaci uklonjeni iz prenosa posredstvom mreže ili je onemogućen pristup do njih, kao i kada je sud, odnosno drugi nadležni organ, naredio njihovo uklanjanje ili onemogućavanje pristupa.
Provajder skladišti podatke pružene od strane Korisnika, na zahtev Korisnika, i Provajder nije odgovoran za sadržaj skladištenog podatka jer: ne zna niti može znati za nedopušteno delovanje Korisnika ili za sadržaj podatka; odmah nakon saznanja da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku uklanja ili onemogućava pristup tom podatku.
Provajder posredstvom elektronskog upućivanja može da omogući pristup podacima drugog pružaoca usluga (engl. Link), ali nije odgovoran za te informacije jer: ne zna niti može da zna za nedopušteno delovanje Korisnika ili za sadržaj podataka u tim informacijama; odmah nakon saznanja da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku uklanja ili onemogućava pristup podacima.

Provajder ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Provajder ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

Ograničenje od odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, gubitka podataka, neuručenja poruka elektronske pošte, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Provajder nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Provajder nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su pružaoci Internet usluga koje Provajder koristi.

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.

Provajder garantuje vremensku dostupnost Servisa (engl. Uptime) od 99.90 % vremena na godišnjem nivou. U navedenu garanciju ne računa se vreme redovnog održavanje Servisa (npr. sigurnosno održavanje servera, najavljenih radova na komunikacionoj opremi i sl.) kao ni vreme trajanja eventualnih hakerskih i orkestriranih distribuiranih (engl. DDoS) napada, kao ni vreme koje je potrebno da se reše eventualni problemi na serverskim linkovima, datacentru, niti period trajanja uticaja više sile. Ukoliko je vreme nedostupnosti duže od 99,9% minuta na godišnjem nivou, Korisnik ima pravo da izvrši reklamaciju na uslugu u roku od 7 dana od dana ponovnog uspostavljanja usluge.
Svi serveri Provajdera su pod praćenjem (engl. Monitoring) određenih nezavisnih Uptime servisa što Provajderu omogućava da ima tačan uvid u Uptime koji služi kao dokaz globalne vidljivosti i Uptime servera, i na zahtev te podatke može dostaviti Korisniku.

Provajder i njeni zaposleni ili saradnici nikako ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu stetu koja se dogodi na nalogu. Korisnik je duzan da kontrolise svoje fajlove i da radi backup isti kako bi bio siguran.

U slučaju propuštene verifikacije uplate klijenta Provajder nije odgovoran za bilo kakvu nastalu štetu usled gašenja usluga zbog istog jer klijent dobija obaveštenja i nakon čega što može da reaguje i opomene Provajdera da nije uplata verifikovana i usluga produžena.

Provajder ne može ni na koji način da garantuje da email poruke o obnovi usluge poslate na klijentovom emailu biti u inboxu ili da će uopšte biti dostavljene jer ne upravlja sistemima dostave poruke niti može da ima uvidu ili da utiče na druge sisteme koje nisu pod njegovim nadzorom.

Vlasništvo nad uslugama

Vlasnik usluga je ona osoba/firma koja vrši uplate za usluge. Dokaz indentita je izjava momeranduma firme ili slika lične karte za fizička lica poslata na našu email adresu.
Pristup uslugama biće omogućen isključivo vlasnicima odnosno onima koji su uslugu platili.

Affiliate

Affiliate je moguć za sve naše klijente koji imaju barem 1 aktivnu uslugu. Svaki klijent koji dovede posetioca sa svog linka a posetioc naruči i plati hosting dobiće 10% od hosting cene. Affiliate nije dozvoljen za svoje usluge već samo za nove korisnike.
11.1. Procenat od affilaite biće prikazana u klijent panelu odmah ispod linka affiliate.
11.2. Affiliate se kreira pomoću kolačića u browseru i na taj način se upisuje u porudžbinu. Ukoliko posetilac nema omogućene kolačiće affiliate neće biti upisan.
11.3. Nema minimalnog procenta i svaki ostvareni procenat od affiliate može se koristiti za plaćanje hostinga ili obnovu hosting paketa.
11.4. Affiliate procenat ne može da se koristi za domene i ne može da se unovči.

Cenovnik

12.1 Cena svih usluga je prikazana na sajtu. Prilikom porudžbine putem emaila dobićete kompletno cenovnik pojedinačnih poručenih usluga. Cenovnik usluga koje ste poručili važi jedan sat nakon poručivanja. Za trenutnu cenu usluga ili domena klijent može da pošalje upit podršci putem LiveChat na samom sajtu ili putem emaila.

12.2. Ukoliko se cena domena povećala od trenutka porudžbine do trenutka registracije klijent je dužan da doplati razliku za dati domen. Razlika koju je klijent dužan da uplati za domen biće poslata klijentu na email sa kojim je poručio.

12.3. Cena domena se osvežava i menja svakog prvog minuta u satu.

12.3.1. Cena domena može da zavisi i od toga da li domen spada u premium domen ili ne. Pre porudžbine korisnik je dužan da se kontaktiranjem podrške informiše da li domen spada u premium ili ne, pre porudžbine. Nakon plaćanja, povraćaj novca za poručeni domen nije moguć, moguće je samo promena domena pre registracije. Cena registracije ili transfera domena se ne može znati unapred već u trenutku registracije. U slučaju da je cena veća u trenutku registracije klijent biće obavešten da vrši doplatu kako bi domen bio registrovan/transferovan i mogao da ga koristi.

12.4. U slučaju promene cene hosting paketa biće najavljene na vreme putem emaila.

12.5. Cena obnove je takođe istaknuta na sajtu. Email sa podacima za uplatu obnove hostinga paketa i domena biće poslat najranije 60 dana i najkasnije na dan isteka usluga.
Cena obnove domena biće kreirana u trenutku kreiranja emaila koji se šalje klijentu i cena obnove domena važi u trenutku porudžbine. Cena obnove domena se osvežava svakog sata ali ne znači da je to konačna cena. Konačna cena obnove je u trenutku kada Provajder vrši obnovu domena. Ukoliko je cena obnove domena veća nego kada je korisnik platio, korisnik bićeobavešten da izvrši doplatu kako bi obnovio domen.

12.6. Klijent ima mogućnost kreiranja računa u svakom trenutku kroz klijent panel kako bi dobio aktuelne cene obnove usluga.

Conversion Statement – Izjava o konverziji

ENGLISH: All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.
SRPSKI: Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Izjava o PDV-u

Prikazane cene su sa iskazanim PDV-om 20%

Podrška

Podrška je moguća isključivo LiveChat aplikacijom koja se nalazi na našem sajtu, putem našeg emaila ili putem Viber poruke.

Komunikacija preko zvaničnih kanala podrške smatra se tajnom i bez saglasnosti obe strane zabranjeno je objavljivanje i prosleđivanje i daljenje trećem licu.

Završne odredbe

Uslovi korišćenja mogu biti promenjeni u bilo kom trenutku. Svaki korisnik ima pravo da se ne slaže sa novim uslovima korišćenja i da traži povraćaj za hosting za preostali period trajanja hosting naloga. Povraćaj novca za domen ne važi.

U slučaju bilo kakvog spora nadležan je Sud u Nišu.

Scroll to Top