Dostupnost hostinga

Dostupnost servera je ključna u svakom biznisu bez obzira čime se on bavio. Kao kada imate prodavnicu želite da je otvorena što više moguće tako i sa vašim sajtom želite da bude dostupan što više. Mi smo tu postali jako dobri gde nam je dostupnost 100%.

Uptime

Uptime je jedan od najglavnijih stvari. Istraživanja pokazuju da je uptime čak bitniji korisnicima od brzine učitavanja. Stoga pored našeg fokusa na brzini je i sam uptime koji beležimo skoro svake godine 100%. Postižemo veliki uptime duplim SSD koji se paralelno upisuju, redovan update i korišćenje posebnog softvera koji omogućava uptime softvera bez ikakvog restarta. Pošto je zabranjen overselling čak i restart servera traje svega 2.5 minuta.

uptime Dostupnost
dijamant Dostupnost

Premium Softver

Korišćenje stabilne verzije softvera omogućavamo našim klijentima da im svaka aplikacija na serveru radi bez ikakve greške i bug. A korišćenjem premium softvera omogućavamo maksimalnu dostupnost i brzinu. 

Podrška koja je neprikosnovena

Uvek dostupna

Svakog dana putem LiveChat-a

Uvek prijateljski

Uvek voljna da pomogne

Ekstremno brza

Rešenja se mere u sekundama.

Najbolje ocenjena

Bez i jednog negativnog komentara

Scroll to Top