Framework hosting

Framework je softversko rešenje koje vam pomaže da brže, bolje i lakše isprogramirate kompleksne stvari. Sadrži skup klasa koje po već definisanom pravilu rade i koristeći te klase ne morate da kreirate dobar deo stvari već ih samo koristite kao pogodnost za vaš projekat.

laravel Framework Hosting

Laravel

Popularan, brz i besprekoran web framework za vašu PHP aplikaciju.

symfony Framework Hosting

Symfony

Framework visokih prefonsi čiji je fokus na maksimalnom iskorišćenju koda.

codeigniter Framework Hosting

CodeIgniter

Nezahtevan framework dizajniran za ubrzani izrad aplikacija.

yii Framework Hosting

Yii

Yii baziran na komponentima i dizajniran za ubrzani razvoj aplikacije. Fokusiran je na iskorišćenje koda koji je već napisan čime doprinosi jako velikoj brzini obrade aplikacije.

bootstrap Framework Hosting

Bootstrap

Bootstrap je front-end framework fokusiran na kreiranje sajta prilagodljivog za sve uređaje. Za korišćenje ovog frameowrka potrebno je osnovno poznavanje CSS i HTMl.

cakephp Framework Hosting

CakePHP

CakePHP je kreiran da maksimalno ubrza izradu aplikacija.CakePHP pored toga što forsira brzo kreiranje aplikacija u istom trenutku omogućava lako korišćenje i održavanje već postojeće.

smarty Framework Hosting

Smarty

Smarty je PHP template framework koji omogućava logičnu prezentaciju HTML-CSS. Nije kreiran kao zamena za PHP već kao dodatak samom PHP programskom jeziku.

uikit Framework Hosting

UIkit

UIkit je baziran za kreiranje aplikacija visokih preformansi. U sebi sadrži kolekciju JavaScript, HTML i CSS komponenti koji vam omogućavaju lako kreiranje pristupačnih aplikacija i prilagodljivih.

fuelphp Framework Hosting

FuelPHP

FuelPHP je fleksibilan i intuitativan PHP framework. FuelPHP koristi sve isprobane stvari i module od najvećih i najpopularnijih frameworkova kako bi pružio moćan i lak alat za kreiranje aplikacija.

htmlpurifier Framework Hosting

HTML Purifier

HTML se najčešće koristi kao alat za brisanje XSS iz aplikacije. Koristi ono što je poznato umesto zastarelu listu onog što nije dozvoljeno tako znate šta je ispravno.

webasyst Framework Hosting

Webasyst

Omogućava izradu moćnih sajtova i aplikacija. Je odličan framework za development kako timova tako i biznis rešenja.

prado Framework Hosting

Prado

Prado PHP framework odličan za celokupno okruženje i rad na php projektima.

Scroll to Top