Sponzorstva

Društveno odgovornim poslovanjem WebHosting postiže ravnotežu između ekonomskih i socijalnih interesa, otvoreno ka građanima Srbije uz visoku svest i posvećenost u nastupu na tržištu.

Prednost dajemo projektima koji uključuju decu i mlade, zaštitu okoline, umetnost, sport i zdrav život, kao i projektima kod kojih prepoznajemo iste vrednosti koje i sami vrednujemo. Kod izbora projekata koje ćemo sponzorisati web hostingom, prioritet će dobiti oni koji su u skladu sa poslovnom strategijom kompanije i koji se ističu kvalitetom, posebnošću i korisnošću za širu društvenu zajednicu.

Upit je potrebno poslati najmanje 60 dana pre predviđenog datuma održavanja događaja ili početka projekta za koji se traži sponzorstvo i to na email adresu [email protected]. Ukoliko ste u mogućnosti, priložite i sledeću dokumentaciju:

Detaljan opis ideje/projekta/programa:
* opis iskustva, dostignuća i sposobnosti organizacije da sprovede projekat/ideju
* ciljevi koji se postižu realizacijom predloženog projekta
* plan rada
* očekivani rezultati
* opis na koji će se način izvršiti ocenjivanje i merenje rezultata

Scroll to Top