Kako da kreirate Forward email

Kako da uz pomoć dva klika prosledite svu email poštu koja vam stiže na vašu drugu email adresu.