CDN – Settings

  1. Početna
  2. LiteSpeed
  3. CDN – Settings

U ovom delu ima dva podešavanja a to je kada se podesi QUIC.cloud i kada se podesi CloudFlare.

Šta je bolje QUIC.cloud ili CloudFlare odgovor ne može biti konkretan i prezican jer u mnogome zavisi i od vašeg sajta.

U daljem tekstu je napisano podešavanje i QUIC.cloud i CloudFlare izaberite šta je vama bolje.

Quic.CLOUD podešavanje

Imajte na umu da je quic.cloud u trenutku ovog pisanja još uvek u beta fazi.

Postavimo prvu opciju na ON. Use CDN mapping preskačemo.

U nastavku takođe preskačemo opcije i ostavljamo onako kako je već podešeno.

U nastavku i dalje ne menjamo opcije.

Load JQuery Remotely: ovo možete da probate da stavite CDNJS ali imajte na umu da je potrebno da testirate sajt nakon ovoga da proverite da li radi ovo je jako bitno.

Podešavanje na sajtu quic.cloud

Podešavanje CloudFlare CDN

Prva stvar jeste da u CDN opciji QUIC.cloud CDN ostavimo na OFF jer ćemo koristiti CloudFlare.

Ovde idemo OFF.

CloudFlare API ovde idemo na ON.

U prvom polju Email Address unesemo email adresu sa kojom se prijavljeni na CloudFlare.

Global API Key viditimo na linku: https://dash.cloudflare.com/profile/api-tokens prethodno je potrebno da ste ulogovani na cloudflare.com.

Kada kliknete na View pojaviće vam se popup da unesete lozinku i da rešite recapcha kako bi potvrdili da ste to vi.

Nakon što ponovo kliknete na View prikazaće vam se key koji kopirate i postavljate na svom sajtu

Nakon toga kliknemo na save changes i time ste povezali CloudFlare.

Nakon toga kada kliknemo na Manage u opciji CDN dobićemo kao na slici ispod.

Ovde možete da očistite kompletni keš sa CloudFlare klikom na Purge Everything ukoliko ste nešto radili na sajtu i da uključite Development Mode ukoliko radite na sajtu pa ne želite da se kešira dok radite na sajtu.

Djordje
Share