Podešavanje na sajtu quic.cloud – Image Optimization

litespeed44 Podešavanje na sajtu quic.cloud – Image Optimization

Ovde u stvari nema podešavanja već statistika koliko je slika optimizovano i koliko ste iskoristili kvotu od 10 000 slika.
Kvota od 10 000 slika se resetuje svakog prvog u mesecu.

Scroll to Top