CloudFlare je down

Cloudflare se suočava sa problemima zbog neobične aktivnosti saobraćaja koja uzrokuje greške 5xx, uključujući greške 502 i 520, na nekim zahtevima.

Korisnici mogu povremeno ili konstantno doživeti ove greške, što može ukazivati na problem sa hostovanjem, iako to nije slučaj. Ovaj problem, koji je identifikovan i na kome se radi, već nekoliko dana utiče na korisnike.

Cloudflare nastavlja sa nadzorom situacije i radom na definitivnom rešenju, ali dok se to ne postigne, korisnici će i dalje možda naići na povećane latencije i greške, što je naglašeno na Cloudflare statusnoj stranici​

https://www.cloudflarestatus.com/

Scroll to Top