Dodavanje lebdećih ikonica

Kako bi smo dodavali lebdeće ikonice na našem sajtu da li socijalne mreže ili kontakt telefon i viber postupak je objašnjen u nastavku ovog članka. Kako bi se radila modifikacije potrebno je poznavanje osnovne html/css tehnologije.

Pre svega uđemo u naš Sajt kreator i tu nemamo direktnu „drag and drop“ opciju već to radimo iz dva klika.

Prvo idemo u Podešavanje pa u Strane

sajtkreatorprevod Dodavanje lebdećih ikonica

Nakon toga pojaviće nam se kao u sledećem screenshotu popup prozor gde idemo na Skripte i potom u prva dva polja unosimo kod koji je dat ispod.

Sajt kreator 2 Dodavanje lebdećih ikonica

Kod koji unosimo u stil:

   <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.3/css/all.min.css"/>
<style>
.content {
 margin-left: 75px;
 font-size: 30px;
}
.icon-bar {
  z-index:1;
 position: fixed;
 top: 50%;
 -webkit-transform: translateY(-50%);
 -ms-transform: translateY(-50%);
 transform: translateY(-50%);
}

.icon-bar a {
 display: block;
 text-align: center;
 padding: 16px;
 transition: all 0.3s ease;
 color: white;
 font-size: 20px;
}

.icon-bar a:hover {
 background-color: #000;
}

.facebook {
 background: #3B5998;
 color: white;
}

.twitter {
 background: #55ACEE;
 color: white;
}

.google {
 background: #dd4b39;
 color: white;
}

.linkedin {
 background: #007bb5;
 color: white;
}

.youtube {
 background: #bb0000;
 color: white;
}

.viber {
 background: #7360F2;
 color: white;
}
.phone {
 background: #059862;
 color: white;
}
.whatsapp {
 background: #25D366;
 color: white;
}
</style>

U drugom polju za kod unosimo:

<div class="icon-bar">
 <a href="#" class="facebook"><i class="fab fa-facebook"></i></a> 
 <a href="#" class="twitter"><i class="fab fa-twitter"></i></a> 
 <a href="#" class="google"><i class="fab fa-google"></i></a> 
 <a href="#" class="linkedin"><i class="fab fa-linkedin"></i></a>
 <a href="#" class="youtube"><i class="fab fa-youtube"></i></a>
 <a href="#" class="viber"><i class="fab fa-viber"></i></a> 
 <a href="#" class="phone"><i class="fas fa-phone-alt"></i></a> 
 <a href="#" class="whatsapp"><i class="fab fa-whatsapp"></i></a>
</div>

Idemo na Objavi i time dobijemo socijalne ikonice kao na screenshotu ispod

socialfloating Dodavanje lebdećih ikonica

Ove možete da menjate, dodajete i brišete šta želite da bude.

Linkovanje

Kako smo ubacili oni kada se klikne ništa ne rade. To postižemo tako što u našem KODU imamo href=“#“, to generiše link, a taraba je zapravo link. Stoga ako želimo da linkujemo našu instagram stranu u redu za YouTube treba da stoji primer:

<a href="https://www.youtube.com/@WebHostingSrbija/" class="youtube"><i class="fab fa-youtube"></i></a>

Ovde recimo za posebni linkovi postoje kada je u pitanju telefon,viber i whatsapp. Evo primera linkova

Viber: href=“viber://chat?number=+38111111111″
WhatsApp: href=“https://wa.me/+3811111111″
Telefon: href=“tel:+38111111111″

Naravno u primerima iznad upišete svoje brojeve telefona. Finalni kod za ove tri ikonice sa brojevima i linkovima:

<div class="icon-bar">
 <a href="viber://chat?number=+38111111111" class="viber"><i class="fab fa-viber"></i></a> 
 <a href="https://wa.me/+3811111111" class="phone"><i class="fas fa-phone-alt"></i></a> 
 <a href="tel:+38111111111" class="whatsapp"><i class="fab fa-whatsapp"></i></a>
</div>

Horizontalno po sredini

Ukoliko ipak želite da bude horizontalno po sredini evo mala izmena koda stila (prvi kvadrat koji kopirate):

   <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/5.15.3/css/all.min.css"/>
<style>
.content {
 margin-left: 75px;
 font-size: 30px;
}
.icon-bar {
  z-index:1;
 position: fixed;
 bottom:0;
 left:50%;
 -webkit-transform: translateX(-50%);
 -ms-transform: translateX(-50%);
 transform: translateX(-50%);
}

.icon-bar a {
 display: inline;
 text-align: center;
 padding: 16px;
 transition: all 0.3s ease;
 color: white;
 font-size: 20px;
}

.icon-bar a:hover {
 background-color: #000;
}

.facebook {
 background: #3B5998;
 color: white;
}

.twitter {
 background: #55ACEE;
 color: white;
}

.google {
 background: #dd4b39;
 color: white;
}

.linkedin {
 background: #007bb5;
 color: white;
}

.youtube {
 background: #bb0000;
 color: white;
}

.viber {
 background: #7360F2;
 color: white;
}
.phone {
 background: #059862;
 color: white;
}
.whatsapp {
 background: #25D366;
 color: white;
}
</style>
Scroll to Top