Korišćenje php.ini iz terminala za php-cli

Kada koristite php komande preko terminala onda on čita sistemsku a ne lokalni php.ini stoga svako podešavanje lokalno nije očitano.

Kako bi ste omogućili da prilikom komande php čita lokalni php.ini fajl zajedno sa njegovim opcijama potrebno je da dodate putanju tog php.ini fajla.

Za spisak i pomoć oko php komandi imate komandu

php -h

Da bi ste izlistali php.ini fajlove i njihove lokacije koji se učitava bez zadavanja putanje znači onaj podrazumevani.

php --ini

Sada želimo da iskoristimo naš lokalni php.ini

php -c /home/username/putanja/do/php.ini /home/username/public_html/file.php

U ovom delu imamo php komanda koja pokreće, -c koja govori koji php.ini fajl da se koristi a tu trebat da navedete celu putanju do vašeg fajla ako je u public_html onda treba da bude /home/username/public_html/php.ini a username zamenite vašim username. A ako je neki addon domen onda je to drugi neki folder i putanja do php.ini u tom drugom folderu. A nakon php.ini dela ide putanja do fajla koji pozivate kao u našem primeru file.php.

Ovim ste pokrenuli fajl sa php.ini sa željene lokacije.

Ako imate više komande i koristite često da ne bi ste kucali svaki put putanju možete u .bash_profile da dodate liniju

alias php='php -c /home/username/putanja/do/php.ini'

I sada kada bi ste ponovo pokrenuli php –ini prikazalo bi vas lokani php.ini fajl.

Takođe za druge verzije PHP-a koristite umesto php koristite ea-phpXX (umesto xx stavljate php verziju kao recimo 74 80…)

Scroll to Top