Kreiranje Staging WordPress sajta

Šta je Staging?

Staging sajta je kada klonirate svoj postojeći sajt i radite na njemu nezavisno na glavni funkcionalni sajt, recimo promena teme ili dodavanje novih funkcionalnosti bez da želite da razmišljate da li će to da poremeti sajt. U Staging verziji sajta možete da menjate sve isto kao i na klasičnom sajtu. To je zapravo kloniranje sajta. To Vam omogućava da vršite izmenu i da ne brinete da li nešto funkcioniše ili sajt se trenutno ne otvara i tome slično i da pritom rizikujete da posetioci vide te nepravilnosti.

Kako funkcioniše?

Staging se nalazi u okviru našeg autoinstallera i možete ga koristiti za sve skripte koje instlirate pomoću njega. Kada imate instliran wordpress pomoću auto installera na strani gde su sve instalacije dobićete slično ovome:

stagestart Kreiranje Staging WordPress sajta

Crvena strelica govori gde da kliknete kako bi ste došli do strane gde su sve instalacije koje ste instlirali pomoću auto installera, narandžasto uokvireno je naš primer instalacije za potrebe ovog tutorijala.

Plava strelica i plavo uokvireno je opcija koju tražimo a to je Staging. Kada postavite miša tu pisaće vam „Create Staging“. Klikom na to dugme dobijate novi prozor kao na slici ispod.

stage2 Kreiranje Staging WordPress sajta

Ovde uokvireno ljubičasto unosimo folder u kome će se nalaziti naša Staging instalacija tj klonirani sajt.

Imajte na umu da je moguće postaviti staging sajt i na subdomen. Pre ovoga kreirajte subdomen i onda u opciji „Choose domain“ izaberete subdomen i ostavite prazno ovo što smo uokvirili.

Sada kliknemo Create Staging.

staging3 Kreiranje Staging WordPress sajta

Kao što vidite dobili ste link sa adminom i link sajta koji izgleda potpuno isto kao i originalni sajt.

Sada možete da vršite izmene na tom Staging sajtu i kada završite vratimo se na auto installer sve instalacije (prva slika).

staging4 Kreiranje Staging WordPress sajta

Sada vidite dve instalacije prva, koja je glavna i druga koja je staging i koja ima ikonicu višak kao što je označeno na slici. Ta ikonica nam omogućava da sve što smo uradili na sajtu postavimo na glavni sajt.

staging5 Kreiranje Staging WordPress sajta

Kliknemo na „Customize“ i videćemo više opcija gde imamo opciju da postavimo celu bazu ili delove koje su izmenjeni. Ovde vidite da su podaci u tabeli izmenjeni zato što smo dodali jedan plugin koji ga nema na glavnoj verziji kako bi smo testirali ovu izmenu.

Kada kliknemo na Push to Live dobićemo prozor koji izgleda kao i instalacija.

stage6 Kreiranje Staging WordPress sajta

Nakon što bude gotovo pokazaće se poruka o uspešnom postavljanju.

stage7 Kreiranje Staging WordPress sajta

Time je sve završeno.

Staging je moguće uraditi i pomoću plugina ili ručno kopiranjem svih fajlova u novi folder i dupliranjem baze pa po završetku zamena na glavnom sajtu i to je sve.

Scroll to Top