Smanjenje CPU i uzbrzanje WordPress sajta

Sledeće stavke će pomoći onima koji su na početku u procesu izrade sajtova u WordPress-u ali i onima malo iskusnijima da se podsete šta su možda propustili.

– Popravi i optimizuj. Bazu podataka možete da optimuzujete na sledeći način
a) U database sekciji u cPanelu, kliknite na PHPMyAdmin.
b) Tabela koja se pojavi sadrži sve posts, categories, comments, blogroll links, users, i tako dalje.
c) Skrolujte na dnu. Kliknite na Check All.
d) Na desnoj strani od polja Check All naći ćete padajući meni. Izaberite Repair
e) Ponovite proceduru i izaberite Optimize iz padajućeg menija.

– Obrišite plugin-e koji ne koristite potpuno. Ne samo da ga deaktivirate već i ga potpuno obrišete.

– Zatvorite svaku stranu gde unosite članke ukoliko ih ne koristite. WP automatski čuva sve na serveru što zahteva više CPU od običnog učitavanja posta.

– Izbegavajte plugin ili widget koji automatski učitava RSS. Ujedno sklonite bilo koji RSS widget koji učitava rss kao što je Tweet-ove ili bilo šta slično.

– Nemojte da postujete putem email-a. Članke ubacujte isključivo putem WP interfejsa jer svaki drugi način zahteva više sistemskih resursa za obradu.

– Koristite summarie u Feeds. U Settings->Reading, selektujte Summaries in Feeds.

– U Settings – Discussion isključite email notifikacije.

– Možete da koristite Google Search pored zarade to će svakako smanjiti obradu baze podataka i prelistavanje celog sajta samim tim smanjiti resurse servera.

– Kontrolišite šta tačno postavljate slike ili video. Koristite Photoshop, Gimp ili Fireworks da smanjite slike.

– Možete da probate sa instalacijom Cache plugina. Recimo WP Super Cache ili W3 Total Cache
Takođe možete da koristite WP Minify kako bi minimizirali CSS i JS.

– Moguće je da postoji neki plugin koji prouzrukuje često osvežavanje wp-cron.php strane.
Kako da onemogućite više na: http://wordpress.org/support/topic/124485?replies=13

– Update. Update i na kraju radite redovan Update! WP vriši jako često update gde poboljšava i ispravlja greške. To je nešto najbitnije kada se koristi WP. Čim izađe nova verzija potrudite se da uradite update. Naravno novi update može da prouzrokuje promene kod Teme koju koristite ali svakako taj rizik postoji i kasnije.

Više informacija možete naći i na: http://wordpress.org/support/topic/164456?replies=61

Sledeći kod je preuzet sa:
http://www.askapache.com/htaccess/speed-up-your-site-with-caching-and-cache-control.html#caching-with-mod_headers
Caching with both mod_expires + mod_headers
# Turn on Expires and set default to 0
ExpiresActive On
ExpiresDefault A0

# Set up caching on media files for 1 year (forever?)

ExpiresDefault A29030400
Header append Cache-Control “public”

# Set up caching on media files for 1 week

ExpiresDefault A604800
Header append Cache-Control “public”

# Set up 2 Hour caching on commonly updated files

ExpiresDefault A7200
Header append Cache-Control “proxy-revalidate”

# Force no caching for dynamic files

ExpiresActive Off
Header set Cache-Control “private, no-cache, no-store, proxy-revalidate, no-transform”
Header set Pragma “no-cache”

Caching with mod_headers
# 1 YEAR

Header set Cache-Control “max-age=29030400, public”

# 1 WEEK

Header set Cache-Control “max-age=604800, public”

# 3 HOUR

Header set Cache-Control “max-age=10800”

# NEVER CACHE

Header set Cache-Control “max-age=0, private, no-store, no-cache, must-revalidate”

Caching with mod_expires
ExpiresActive On
ExpiresDefault A0

# 1 YEAR

ExpiresDefault A9030400

# 1 WEEK

ExpiresDefault A604800

# 3 HOUR

ExpiresDefault A10800″

Scroll to Top