LiteSpeed Cache Settings – Advanced

litespeed17 LiteSpeed Cache Settings - Advanced

Ova opcija je samo za naprednije korisnike. Preporuka je da ne menjate sadržaj ovde.

Login Cookie: Ovo je korisno kada koristite više aplikacija na istom serveru i time omogućavate da kažete pluginu da je korisnik već prijavljen ili ne.

Improve HTTP/HTTPS Compatibility: Ukoliko koristite http i https zajedno. Ovo treba OFF i uvek treba da koristite isključivo samo HTTPS.

Instant Clicks: ova opcija služi da kada korisnik mišem pređe preko nekog linka da server odradi keširanje stranice tog linka i da time dodatno ubrza učitavanje.
Ovu opciju ostavite OFF jer time ćete trošiti značajno više resursa.

Scroll to Top