LiteSpeed Cache Settings – Object

  1. Početna
  2. LiteSpeed
  3. LiteSpeed Cache Settings – Object

Ova opcija je jako bitna da bude uključena pogotovo kada se serviraju dinamične strane i zahtevaju pozivi ka bazi koji se ponavljaju. Kada je stranica potpuno keširana onda se ona servisa statička i samim tim ova opcija se ne koristi.

Uključite ovu opciju na ON.

Status mora da vam piše i za Memcached Extension Enabled i za Redis Extension Enabled i za Connection Test: Passed kao u slici iznad.

Memcached i Redis su omogućeni na php verziji 7.3+.

Ostatak opcije ostavite kako jesu podrazumevane.

Djordje
Share