LiteSpeed Page Optimization – Localization

  1. Početna
  2. LiteSpeed
  3. LiteSpeed Page Optimization – Localization

Gravatar Cache: Uključujete keširanje za gravatar.

Gravatar Cache Cron: Uključujete da se automatski kešira gravatar a ne prilikom prve posete.

Gravatar Cache TTL: vreme trajanja keša.

Localize Resources: Ovo je jako korisna opcija ukoliko rezultat prilikom optimizacije zahteva da se kreiraju resursi recimo facebook ili google lokalno. Time omogućavate skraćivanje učitavanje sajta i čekanje.

Localization Domains: kao što vidite u listi koji se sve fajlovi lokalizuju, ukoliko postoji još neki fajl koji povlačite spolja možete da unesete kompletan url ovde kao što imate primer da vidite koji već postoje.

0/5 (0 Reviews)
Djordje
Share