LiteSpeed Page Optimization – Localization

litespeed54 LiteSpeed Page Optimization – Localization

Gravatar Cache: Uključujete keširanje za gravatar.

Gravatar Cache Cron: Uključujete da se automatski kešira gravatar a ne prilikom prve posete.

Gravatar Cache TTL: vreme trajanja keša.

Localize Resources: Ovo je jako korisna opcija ukoliko rezultat prilikom optimizacije zahteva da se kreiraju resursi recimo facebook ili google lokalno. Time omogućavate skraćivanje učitavanje sajta i čekanje.

Localization Domains: kao što vidite u listi koji se sve fajlovi lokalizuju, ukoliko postoji još neki fajl koji povlačite spolja možete da unesete kompletan url ovde kao što imate primer da vidite koji već postoje.

Scroll to Top