LiteSpeed Toolbox – Purge

litespeed61 LiteSpeed Toolbox - Purge

Ovom opcijom možete da obrišete već kreirani keš za stranice. Takođe možete da obrišete keš na dnu po kategoriji, id strane, tagu ili da zadate url za koji brišete keš.

Ukoliko menjate neke opcije u vezi keširanja potrebno je da kliknete na Purge ALL kako bi se nove izmene uhvatile. Nakon što sve uspešno podesite ovo će vam retko kada trebati.

Scroll to Top