PHP 5.4 i PHP 5.5 prestaju sa radom

Ovim putem Vas obaveštavamo da će verzije koje imate da birate u vašem panelu PHP5.4 i PHP5.5 potpuno isključiti iz bezbednosnih razloga.

30.jun 2017 navedene php verzije prestaju sa radom.

99,9% naših korisnika nije menjalo svoju PHP verziju ili oni koji su menjali imaju veću verziju 7.1 pa ovo neće ni na koji način uticati na njih.

Ovo može da utiče samo na korisnike koji su možda ručno programirali nešto pa su koristili stare funkcije pa im je zato bila potrebna starija verzija PHP-a.

Oni koji imaju bilo koji cms kao što je WordPress neće primetiti razliku.

Uskoro ćemo objaviti i datum kada će podrazumevana PHP verzija biti 7.1.

Scroll to Top