Hvala Vam što koristite ovo uputstvo jer time oslobađate podršku kako bi mogla da pomogne nekome za šta ne postoji opcija ili treba druga vrsta pomoći.

Promena vlasnika hosting naloga ili domena radi se iz klijent panela. To je potrebno ukoliko želite nekome da predate vlasništvo nad tim nalogom ili domenom.

klijentpanel Promena vlasnika
  • Kliknete na Uredi kod hostinga ili domena zavisno od toga šta želite da prebacite na drugu osobu.
  • Nakon toga kliknite na dugme za promenu vlasnika u opcijama.
hostinguputstvo2 Promena vlasnika
  • Nakon toga pojaviće vam se na dnu opcija promena vlasnika i dugme izmeni kliknite na dugme.
Screenshot 53 Promena vlasnika
  • Unesite email adresu novog vlasnika i kliknite na dugme.

Nakon što kliknete na dugme email za potvrdu transfera biće poslat na tu email adresu koju ste uneli i potrebno je da ta osoba klikne i time verifikuje promenu. Dok ta osoba ne verifikuje usluga će ostati kod vas.

Ukoliko u našem sistemu ne postoji ta email adresa biće nalog automatski kreiran i obaveštenje poslato na tu email adresu.

U tom obaveštenju biće navedena i vaša email adresa da želtie da prebacite uslugu i koju uslugu na tu novu email adresu. Nakon verifikacije biće poslat email po tvrdi verifikacije.

Za promenu domena ovo se menja samo kontrola iz klijent panela, ne menjaju se drugi podaci kao što je registrant podaci.

Za promenu hosting naloga, ovo se menja samo kontrola iz klijent panela, ne menjaju se drugi podaci u cPanelu ili kontakt adresa u cPanelu.

Scroll to Top