Windows druga PHP verzija i Composer

U ovom kratkom ali efikasnom članku se nalazi komanda koja će vam pomoći da koristite drugu php verziju od osnovne koja je u windowsu instlirana i composer.

C:\wamp64\bin\php\php8.1.13\php.exe C:\ProgramData\ComposerSetup\bin\composer.phar komanda...

Ovde vidimo da koristimo PHP verziju iz wamp65 softvera, ukoliko se php verzija koju zelite da koristite nalazi u nekom drugom folderu onda prilagodite prvi deo. Drugi deo bi trebao da vam bude isti.

Treći deo gde je komanda to može biti šta god želite recimo „update“ ili „create-project“ znači svaka dalja komanda u samom composeru.

Ukoliko composer.phar se ne nalazi tu to možete da saznate preko „Environment variables“ kada ukucate u start i odmah enter potom imacete dugme „Environment variables“ u „System Variables“ (druga kolona) nađite PATH da piše sa leve strane i idite na edit tu ćete videti gde vam je za composer folder i onda samo na kraju dodate „composer.phar“ da izgleda kao komanda na početku.

Scroll to Top