Googlov kvantni kompijuter

Osim ukoliko kod kuće ne posedujete kvantni kompjuter, velika je verovatnoća da bi Guglovo i NASA-ino kvantno “čedo” do nogu potuklo vaš kućni PC.

Gugl i Nasa su na nedavnoj konferenciji u Ames Research Centru, objavili da je njihov D-Wave kvantni kompjuter, koji su zajedno kupili 2013. godine, dokazano 100 miliona puta brži od konvencionalnog kućnog računara. Test, na kome Gugl bazira svoje tvrdnje, i koji je detaljno objašnjen na guglovom blogu, sastoji se od dva kompjutera koji obrađuju isti optimizacioni problem.

Dok tradicionalni kompjuteri razlikuju bitove podataka kao nule i jedinice, kvantni kompjuter, sa druge strane, dozvoljava tim istim bitovima da egzistiraju kao nule i jedinice simultano. Upravo ta simultanost, dozvoljava korisnicima da računaju mnoga data rešenja odjednom, povećavajući brzinu uz velike uštede energije.

Kvantni kompjuteri su dizajnirani tako da mogu ishendluju kompleksne optimizacione probleme, kreiranih na način da pronađu najbolje rešenje od svih mogućih dostupnih rešenja. Kako bi demonstrirali snagu svog moćnog D-Wave kvantnog kompjutera, Gugl i NASA osmislili su kompleksan problem koji je bio A/B testiran između D-Wavea i jednojezgarnog kompjutera, uz pomoć algoritma kvantnog simulatora, nazvanog simulirano prekaljivanje.

Ipak, nisu svi toliko oduševljeni snagom D-Wavea. Matijas Trojer (Mathias Troyer), profesor sa Švajcarskog Federalnog Tehnološkom Instituta, kaže da se rezultati testa mogu posmatrati na više načina: “Rezultat jeste takav da se postiže brzina koja je 100 miliona puta veća, ali na algoritmu koji je veoma težak za klasične procesore ali ne i za D-Wave”, izjavio je Trojer, pojašnjavajući da su oba kompjutera zapravo procesuirali algoritam pisan za D-Wave, dajući mu prednost u samom startu u odnosu na običan PC. On dodaje da bi tradicionalni kompjuter, na drugačijem algoritmu, postigao rezultat koji je 100 puta sporiji od D-wavea, ali ne i 100 miliona puta.

Bilo kako bilo, kompanija Gugl se u svojim budućim projektima direktno oslanja na razvoj kvantnih računara, kako bi to iskoristila za unapređenje svojih search engine servisa.

Scroll to Top