Izmena podataka na domenu

Promena vlasnika domena odnosno registranta je procedura u kojoj stari registrant prepušta vlasništvo nad domenom i korišćenje domena novom registrantu.

– Procedura za COM, NET, ORG, BIZ, INFO, ME domene je krajnje jednostavna i potpuno je besplatna.
Jednostavno se ulogujete na ovom sajtu i izmenite podatke u okviru dela za domen i to je sve.

– Procedura za .RS domene (rs, co.rs, org.rs, in.rs, edu.rs, srb…) je nešto komplikovaniji proces i cena je 900,00 RSD, jednokratno. Trenutni vlasnik je potrebno da pošalje email sa zahtevom za transfer domena i navede podatke novog vlasnika (registranta) i to ime i prezime, adresu, email, broj telefona ili ukoliko je u pitanju firma ime pravnog lica i PIB. Nakon plaćanja računa, mi pokrećemo transfer i šaljemo trenutnom vlasniku dokument tj. „Izjavu o promeni registranta domena“ koji je potrebno da potpiše (i pečatira ukoliko je u pitanju pravno lice). Ukoliko je u pitanju pravno lice neophodno je da Izjavu popuni ovlašćeni zastupnik firme (RNIDS vrši proveru u APR-u). Trenutni vlasnik skeniranu izjavu šalje nama i mi je nakon provere prosleđujemo RNIDS-u. Nakon odobravanja od strane RNIDS-a (može da potraje do 2 radna dana), domen je u vlasništvu novog registranta i stari registrant se odriče svih prava na domen. Pored toga, na email trenutnog i novog registranta stići će potvrde (link) koje je potrebno odobriti i na jednoj i na drugoj strani da bi se proces kompletirao.

Ovo važi i ukoliko je izmena podataka iste osobe ili registranta recimo ukoliko su greškom uneti pogrešni podaci.

Scroll to Top