Još brža aktivacija

Dragi klijenti kako sadašnji tako i budući imamo sjajno obaveštenje.

Od sada aktivacija poručenih usluga je još brža.

Iako je brzina do sada aktiviranje usluga bila daleko bolja od drugih, shvatili smo da je to skoro najbitnija stvar prilikom poručivanja pa smo odlučili da odemo korak dalje. Implementirali smo dodatni sistem koji će omogućiti još brže aktiviranje. Sada prilikom svake uplate direktno se uplata povezuje sa serverom i vrši se aktivacija.

Aktivacija je do sada bila kroz par minuta do par sati (2-3) A sada su u pitanju sekunde i minuti.

Koiko to zapravo pomaže? Do sada smo često (jaako često) proveravali račun pomoću ebankinga i tako vršili aktivacije, naša prednost je u tome što je radno vreme od 9 ujutru do 1 uveče pa su aktivacije bile i praznicima i vikendom čak i kada banke nisu radile. A sada smo i taj deo automatizovali gde smo poprilično skartili vreme aktivacije.

Prilikom testiranja u nedelji iza nas najkasnije vreme aktivacije bilo je 4 minuta od trenutka uplate.

Hvala što nam verujete.

Scroll to Top