Kako da promenim podrazumevani folder (root) domena?

Ukoliko imate potrebu da promenite glavni folder vašeg domena da ne bude direktno onako kako ste kreirali u public_html ili ako ste dodali preko addon domain već vam treba neki zaseban folder to možete uraditi putem .htaccess fajla koji se nalazi u samom root folderu tog domena.
Ukoliko tamo ne vidite .htaccess fajl (sa sve tačkom) proverite da li se nalazi tu klikom na gornji desni ugao dugme „Settings“ i onda treba da bude štiklirano „show all hidden files and folders“ ako jeste a u root dokumentu ne postoji fajl .htaccess onda ga možete kreirati jednostavnim klikom na levi gornji ugao „File“ i u naziv fajla unesite „.htaccess“ (bez navodnika i sa tačkom ispred).

Kod koji je potrebno da unesete u sam .htaccess fajl jeste sledeći:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domen.rs$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.domen.rs$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !folder/
RewriteRule (.*) /folder/$1 [L]

Ovde je potrebno da zamenite domen.rs sa vašim domenom i „folder“ da zamenite svojim nazivom foldera nakon čega samo sačuvajte taj fajl.

Scroll to Top