Kako da se povežete na MySQL bazu?

Ukoliko želite da se povežete na MySQL bazu to možete da uradite na sledeći način:

Kako da kreirate bazu i korisnika

Ukoliko pravite posebnu skriptu koja između ostalog radi sa bazom koristićemo sledeći primer:

Username = aca1337Database Name = wrdp1
Database-Username = wp1Database-User Password = eHTb7%Pxa9

$con = mysqli_connect("localhost","aca1337","eHTb7%Pxa9","wrdp1");
if (mysqli_connect_errno())
{
echo „Neuspela konekcija: “ . mysqli_connect_error();
}

Naravno ukoliko koristite wordpress prilikom instalacije se to odmah na početku podešava pa nema potrebe za ovim.

Scroll to Top