Kako da se povežete na MySQL bazu?

  1. Početna
  2. cPanel
  3. Kako
  4. Kako da se povežete na MySQL bazu?

Ukoliko želite da se povežete na MySQL bazu to možete da uradite na sledeći način:

Kako da kreirate bazu i korisnika

Ukoliko pravite posebnu skriptu koja između ostalog radi sa bazom koristićemo sledeći primer:

Username = aca1337 Database Name = wrdp1
Database-Username = wp1 Database-User Password = eHTb7%Pxa9

$con = mysqli_connect("localhost","aca1337","eHTb7%Pxa9","wrdp1");
if (mysqli_connect_errno())
{
echo “Neuspela konekcija: ” . mysqli_connect_error();
}

Naravno ukoliko koristite wordpress prilikom instalacije se to odmah na početku podešava pa nema potrebe za ovim.

0/5 (0 Reviews)
Djordje
Share