Koliki zaista ubrzava LiteSpeed?

Kako bi se uopšte testirao bilo koji cache plugin potrebno je da se zna osnovna stvar a to je da keš strane treba prvo da se kreira.

Plugin radi tako što stranicu kešira odnosno optimizuje i sačuva kao zaseban fajl i prilikom posete on taj zaseban fajl prikaže posetiocu.

Bez keširanja sve se to dešava prilikom posete a pojedinačne strane se ne čuvaju.

Ovako radi svaki plugin. Stoga nakon svakog podešavanja potrebno je da očistite sav keš i onda da posetite tu stranicu koju testirate recimo početnu osvežite je nekoliko puta da se keš kreira i zatim onda možete da testirate pomoću nekog alata kao što je gtmetrix ili slično.

Za testiranje je uzeta OceanWP tema sa demo importom i prvo je testirano na GTmetrix, pingdom tools i PageSpeed Insights bez keširanja a potom je uključeno keširanje.
Ovo je čist wordpress sa čistom temom samim tim je opterećenje minimalno.

Bez keširanja neoptimizovana verzija:

litespeed66 Koliki zaista ubrzava LiteSpeed?
litespeed682 neop2 Koliki zaista ubrzava LiteSpeed?
google Koliki zaista ubrzava LiteSpeed?
google2 Koliki zaista ubrzava LiteSpeed?

Keširana optimizovana verzija:

litespeed67 Koliki zaista ubrzava LiteSpeed?
litespeed682 Koliki zaista ubrzava LiteSpeed?
litespeed70 Koliki zaista ubrzava LiteSpeed?
litespeed69 Koliki zaista ubrzava LiteSpeed?

Kao što možet da vidite rezultati su zapanjujući. Imajte na umu da je ovo demo verzija teme koja nema bukvalno ni jedan plugin instliran niti sadržaj. Ovo je čista tema sa čistim wordpressom.

Što znači kada se postavi pravi sajt sa pravim sadržajem i sa pravim slikama pogotovo razlika između optimizovanog i neoptimizovanog biće još veća pogotovo tamo gde se nije vodilo računa oko optimizacije slika prilikom ubacivanja.

LiteSpeed Wordpress Comparision Koliki zaista ubrzava LiteSpeed?

Najbolji rezultati mogu da se izvuku ako se uključe sve opcije ali na nekim sajtovima to nije moguće. Stoga pažljivo sa opcijama kako ne bi sajt bio nedostupan.

Takođe ovo su samo brojke. Ono što je realno jeste da se čak i golim okom vidi razlika u brzini učitavanju. Sa pluginom ovim možete da imate duplo više poseta na istom paketu.

Scroll to Top