LiteSpeed Toolbox – Debug

litespeed65 LiteSpeed Toolbox - Debug

Ovim opcijama možete da pronađete ukoliko nešto ne radi.

Disable All Features: isključiće sve opcije optimizacije.

Debug Log: Prikazuje log wordpressa. Ukoliko izaberete Admin IP only potrebno je da ubacite admin ip adresu kako bi se greške prikazale osobi sa te ip adrese tj administratoru.

Debug Level: Birate koliko će detaljno debug log biti.

Log File Size Limit: ovim sprečavate da log fiajl bude ogroman i time zauzme previše mesta.

Log Cookies: logovanje kolačića koji se koriste

Collapse Query Strings: prikazuje skraćene parametre kako bi se lakše čitalo

Debug URI Includes: Debug da radi za ove stranice koje unesete.

Debug URI Excludes: Isključejete stranice URL za koje radite debug.

Sledeća opcija je log view, gde možete da vidite log koji je kreiran.

Scroll to Top