LiteSpeed Database

litespeed58 LiteSpeed Database

Kao što vidite neka polja imaju x a neka štiklirano ok.

Clean ALL: očistiće tabele sve kompletno osim Optimize Tables i Clean CSS/JS Optimizer.

Post Revisions: Obrisaće sve stare post verzije koji imate da suvišno ne zauzimaju prostora. Kada vi unosite tekst wordpress sam menjate sadržaj wordpress čuva svaku vašu izmenu. Ovim brišete sve strije verzije. Imajte na umu da ovo ne briše stare članke ili strane već samo duplikate koje ne koristite.

Auto Drafts: Kada vršite izmene ili kreirate post wp sam sačuva post u drafts za slučaj da se nešto desi i izgubite urađeno.

Trashed Posts: Briše kompletno postove koje ste već obrisali ali ne potpuno.

Spam Comments: briše komentare koji su označeni kao SPAM.

Trashed Comments:briše kompletno komentare koje ste obrisali ali ne potpuno.

Trackbacks & Pingbacks: Kada neko linkuje vaš sajt time kreira trackback i pingback. Neke wordpress teme ovo prikazuju u komentarima i ovim brišete suvišno i oslobađate se tih podataka.

Expired Transients: Privrmeni podaci koji se čuvaju u bazi. Ovim brišete one koji su zastareli i više se ne koriste.

All Transients: briše sve privremeno podatke bez obzira da li su istekli ili ne.

Optimize Tables: Korisitte ovo dugme kako bi ste optimizovali bazu. Jako korisna opcija.

Clean CSS/JS Optimizer: Ukoliko koristite minify ili combined opcije za css i js ovim možete da očistite i obrišete te podatke. U slučaju da se nešto ne očitava kako treba pa sumnjate na te opcije ovim možete da proverite i da se kreiraju novi.

litespeed59 LiteSpeed Database

Revision Max Number: broj verzija koje se čuvaju u bazi vašeg članka ili strane.

Revision Max Age: Broj dana koliko će starija verzija biti čuvana od poslednje izmene.

Scroll to Top