LiteSpeed Page Optimization – JS

litespeed47 1 LiteSpeed Page Optimization – JS

Napomene koje smo postavili za CSS važe i ovde.

JS Minify: opcija koja briše suvišne stvari, razmake, komentare i maksimalno smanjuje veličinu fajlova.

JS Combine: jako korisna opcija gde kombinuje sve .js fajlove u jedan fajl kako ne bi se svaki fajl posebno učitavao.

JS HTTP/2 Push: omogućava da se js fajl pošalje browseru i pre nego što se on zahteva.

Load JS Deferred: učitava js nakon što se html učita.

Load Inline JS: Ova opcija omogućava kada će se učitatai inline js. Default opcija ne menja inline. After DOM Ready može da se koristi kako bi se smanjila JS nekompatibilnost i da smanji greške koje može da prouzrokuje Deferred.

Exclude JQuery: Ova opcija isključje jQuery iz optimizacije i preporučeno je da ostane uključena kako bi se izbegle greške. Pogotovo je bitno ako se koristi opcija JS Combine.

Scroll to Top