LiteSpeed Page Optimization – Settings

litespeed48 1 LiteSpeed Page Optimization - Settings

CSS/JS Cache TTL: vreme koliko keš kreiran ostaje pre ponovnog kreiranja.

HTML Minify: Kao i kod CSS i JS ovo je kompletan HTML minimizacija brisanje suvisnih delova. Kod ove i kod naredne dve opcije potrebno je da testirate sajt nakon što primenite kao što smo napomenuli na početku.

Inline CSS Minify: Ovim ceo minify CSS koji je već kreiran u prvom koraku ovog dela se ubacuje u HTML kao inline i time dodatno smanjuje broj zahteva.

Inline JS Minify: Kao i CSS već minialni JS se ubacuje kao online i sprečava dodatne zahteve.

DNS Prefetch: Pošalje zahtev za DNS pre nego što se taj zahtev zatraži. Unosite domene.

DNS Prefetch Control: Ukoliko ste uključili Javascript,slike i CSS ovim ćete dodatno ubrzati sajt.

Remove Comments: Brisanje komentara u minimalnim css i js fajlovima kako bi se dodatno uštelo na prostoru.

litespeed49 LiteSpeed Page Optimization - Settings

Remove Query Strings: Ovim se brišu parametri i omogućavaju da se stranice učitavaju statički što rezoltuje brže učitavanje.

Load Google Fonts Asynchronously: Ukoliko ne želite da se sav CSS učitava asinhrono već samo google fonts ovim to omogućavate.

Remove Google Fonts: Ovo briše google fonts sa vašeg sajta. Ovo trebate posebno da testirate jer može da rezoltuje promenu stila na sajtu.

Remove WordPress Emoji: ovo se koristi kako bi se učitavala javascript za starije browsere. Posetioci koji imaju novije browsere neće primetiti nikakvu razliku.

Remove Noscript Tag: Noscript tagovi se koriste za podršku za starije browsere. Ovom opcijom brišete takav kod na sajtu. Ovim smanjujete veličinu stranice ali gubite kompatibilinost sa starijim browserima.

Scroll to Top