Provera prijava na klijent panel

Kako je bezbednost ključna za svako poslovanje tako i hosting. Pošto smo implementirali 2step verifikaciju još od samog starta, razamtrali smo kako bi bilo poželjno da se vide sve prijave uspele i one koje nisu uspele u samom klijent panelu.

Kako da vidim sve prijave?

Pre svega je potrebno da se ulogujete na klijent panel (uspešno 🙂 )

Nakon toga videćete dugme pored vašeg imena „Uredi profil“

urediprofil Provera prijava na klijent panel

Nakon toga u dnu videćete da pogledate poslednju prijavu i dugme kako bi ste videli listu IP adresa.

clientedit Provera prijava na klijent panel

I konačno lista IP adresa sa svim prijavljenim i onim neuspelim pokušajima.

poslednjeprijave Provera prijava na klijent panel
Scroll to Top