Reset cPanel lozinke ili Auto login na cPanel

Hvala Vam što koristite ovo uputstvo jer time oslobađate podršku kako bi mogla da pomogne nekome za šta ne postoji opcija ili treba druga vrsta pomoći.

  • Kliknite na uredi kod vašeg hosting naloga
promenapaketa1 1 Reset cPanel lozinke ili Auto login na cPanel
  • Nakon toga pojaviće vam se opcije i na jednoj od njih je reset cpanel lozinke kako bi ste dobili novu lozinku za cPanel ili omogućili opciju AutoLogin.
hostinguputstvo4 1 Reset cPanel lozinke ili Auto login na cPanel

Ukoliko izaberete Reset cPanel dobićete na email lozinku novu sa kojom možete da se ulogujete na vašsajt/cpanel a ako izbarete Auto Login automatski bićete ulogovani na Vaš cPanel za taj hosting nalog ali pod uslovom da niste menjali lozinku u cPanelu ranije.

Ukoliko želite da koristite Auto Login opciju možete da kliknete na reset cPanel lozinku i da je ne menjate u cPanelu i time će opcija Auto Login raditi.

Samo osveži stranu?

Ukoliko kliknete na AutoLogin a samo osveži stranu onda prvo kliknite na Resetuj u opciji Reset cPanel pa onda zatim na AutoLogin.

Scroll to Top