Dodavanje nove strane

Dodavanje nove strane u sajt kreatoru je prilično jednostavno kao i većina stvari koje se menjaju i dodaju. Uđemo u naš sajt i potom na levoj strani videćemo naše postojeće strane i dugme Izmeni.

dodajstrane sajt kreator Dodavanje nove strane

Sada pokazaće nam se trenutne strane i imamo dugme za dodavanje nove strane.

strane sajt kreator Dodavanje nove strane

Ovde vidmo i podešavanja za svaku stranicu pojedinačno. Takođe nama je potrebna „Nova stranica“ dugme sa leve strane kada kliknemo otvoriće nam se prozorčić kao na slici ispod.

nova stranica sajt kreator Dodavanje nove strane

U prvom polju u imenu pišemo naziv stranice.

Drugi red ostaje označeno Stranica (ne kreiramo Popup prozor već novu stranicu).

Kopiraj izgled od tu može da ostane home ili bilo koja strana koju želite da kopirate kako bi ste je doradili. Ovo je jako korisno ukoliko želite da imate duple strane sa nekim uslugama pa samo da promenite stvari ali da izgled ostane isti. Mi smo označili Home stranu jer želimo novu stranu.

U poslednjem koraku što piše „Clear header contents“, „Clear body contents“, „Clear footer contetns“ ova opcija nam omogućava da OBRIŠEMO taj deo sajta. Pošto želimo NOVU stranu bez ičega u sredini da bi smo kreirali onako kako mi želimo onda ostavljamo header i footer (zaglavlje i podnožje) i idemo na zeleno dugme.

nova stranica sajt kreator2 Dodavanje nove strane

Time smo kreirali. Ukoliko želite da joj promenite poziciju, jednostavno kliknite na stranicu kojoj želite da promenite mesto i povlačite miša gore dole do željene pozicije. Tako se zapravo kreiraju i podstranice i podmeni. Ako pomerite stranicu i stavite miša na već postojeću ona će posati u podajućem meniju.

Ovim niste automatski dodali u meni!

Postoje stranice kao što su uslovi korišćenja ili neka obična obaveštenja koja nije potrebno da stoje u meniju stoga ddodavanje stranice u meniju ide zasebno.

Scroll to Top