Izmena menija

Dodavanje nove stavke/strane u meniju kao i brisanje i izmena je opisano u ovom članku. Pre svega uđemo na naš sajt a potom kliknemo na meni gde će nam se pojaviti opcije.

izmena menija sajt kreator Izmena menija

Plavim kvadratom su označene opcije menija. Ovde možemo da idemo na Izmeni meni ili Nova stavka menija.
Nova stavka menija možemo da dodamo odmah novu stranu i da nju dodamo u sam meni.
A ako želimo već postojeću stranu da dodamo onda idemo na izmeni meni.

Ovde idemo Nova stavka menija i dobijamo prozorčić kao na slici ispod.

nova meni stavka sajt kretor Izmena menija

Ovde dodajemo ime naše nove stavke u meniju. Potom biramo da li je to nova stranica (ako je nismo prethodno kreirali možemo sada) a može da bude i link ili popup. U ovom slučaju mi biramo Link jer smo u prethodnom članku opisali dodavanje nove strane pa ćemo sada da linkujemo tu novu stranu u meniju.

nova meni stavka Izmena menija

Ovde biramo prvo polje „Stranica na vašoj web stranici“ i tu će nam odmah izlistati sve strane koje smo prethodno kreirali i mi biramo stranu koju hoćemo da linkujemo u našem meniju. Kao što vidite postoje i druge opcije koje otprilike govore same za sebe. Sačuvamo i kliknemo primeni.

nova meni gotovo Izmena menija
Scroll to Top