Gmail kao email klijent

Poznato je da je Gmail jedan od vodećih i najbrnojnijih email adresa. Na gmailu skoro pa da ne postoji SPAM pošta. Google se dosta trudio i uspeo u nameri da email poštu pojednostavi i sortira na pravi način. Uspeo je takođe da bezbednost korisnika podigne na mnogo viši nivo.

Do sada Gmail su mogli da koriste samo google korisnici. Od sada google želi da svima omogući pristup. Od sada Gmail možete da koristite čak i ako imate hotmail.com ili bilo koji drugi email nalog. Odnosno Gmail sada postaje zvanično Email klijent.

Scroll to Top