Novi rekord u brzini

Postavljen je novi rekord u brzini prenosa podataka od strane University College London.  Iznosi 1.125 terabajta u sekundi. Naravno ovo je sve u labaratorijskim uslovima sa posebnim kablovima i modemima koji se tek razvijaju.

Naravno ovde se pojavljuju novi problemi kako kažu na unervizitetu a to je da današnji računari ne mogu da iskorite pun potencijal jer su previše spori. Takođe je potrebno i njihovo unapređenje kako bi ispratili brzinu interneta.

Sledeći koraci jesu da kreirakju kablove veće dužine gde će testirati na većim destinacijama jer je poznato da brzina opada sa rastojanjem.

Scroll to Top