Postavljen je novi rekord u brzini prenosa podataka od strane University College London.  Iznosi 1.125 terabajta u sekundi. Naravno ovo je sve u labaratorijskim uslovima sa posebnim kablovima i modemima koji se tek razvijaju.

Naravno ovde se pojavljuju novi problemi kako kažu na unervizitetu a to je da današnji računari ne mogu da iskorite pun potencijal jer su previše spori. Takođe je potrebno i njihovo unapređenje kako bi ispratili brzinu interneta.

Sledeći koraci jesu da kreirakju kablove veće dužine gde će testirati na većim destinacijama jer je poznato da brzina opada sa rastojanjem.

Objavljeno: