Google i Yahoo menjaju pravila za suzbijanje SPAM-a

U februaru 2024. godine, Gmail i Yahoo Mail uvode nove zahteve za pošiljaoce masovnih email poruka, što predstavlja značajan korak u borbi protiv neželjene pošte i unapređenju sigurnosti emaila. Ove promene su usmerene na poboljšanje iskustva korisnika i očuvanje integriteta email komunikacije.

Domen koji šalje preko 5,000 bulk poruka u 24h ili ima >0.3% poruka prijavljenih kao spam Gmail i Yahoo će od februara 2024 godine odbiti da dostavi email poruke primaocima. Ovim se kaže da neće dostaviti ni u SPAM folderu već će potpun obustaviti dostavu.

Gmailova Inicijativa za Sigurnost

Gmail, kao jedan od vodećih pružalaca email usluga, fokusira se na tri ključna aspekta: autentifikaciju emailova, pojednostavljivanje procesa odjave i održavanje niske stope spamova. Autentifikacija emailova pomoću standarda kao što su SPF, DKIM i DMARC postaje obavezna za sve koji šalju veliki broj poruka, s ciljem smanjenja neautentifikovanih poruka i spamova. Osim toga, Gmail podstiče lakšu odjavu od neželjenih emailova, kao i održavanje niske stope prijavljenih spam poruka.

Yahoo Mail Podiže Standarde

Slično Gmailu, Yahoo Mail postavlja snažne zahteve za pošiljaoce emailova. Ključni elementi uključuju jaču autentifikaciju emailova koristeći industrijske standarde, omogućavanje jednostavne odjave korisnika iz email lista i ograničenje slanja neželjenih ili irelevantnih poruka. Yahoo Mail stavlja naglasak na to da korisnici treba da primaju samo one poruke koje žele videti u svojim inboxima, čime se direktno smanjuje količina neželjene pošte.

Uticaj na Email Marketare i Poslovne Subjekte

+Ove promene će imati značajan uticaj na email marketare i poslovne subjekte koji redovno šalju velike količine emailova. Neophodno je prilagoditi se novim standardima kako bi se izbeglo odbijanje emailova od strane Gmaila i Yahoo Maila. Ovo zahteva tehničke prilagođavanja i veću pažnju na sadržaj i kvalitet.

Preporuke za Usklađivanje

Da bi se uskladili sa novim zahtevima, preporučuje se revizija trenutnih email praksi, uvođenje robustnih autentifikacionih protokola, i osiguranje da proces odjave bude jednostavan i efikasan. Takođe, važno je analizirati povratne informacije korisnika i prilagođavati strategije slanja kako bi se smanjila verovatnoća da poruke budu označene kao spam.

Uloga Pružalaca Email Usluga

Pružaoci email usluga igraju ključnu ulogu u podršci ovim promenama. Oni su zaduženi za implementaciju tehničkih rešenja koja će omogućiti pošiljaocima da se pridržavaju novih standarda, kao i za pružanje smernica i podrške za najbolje prakse u email komunikaciji.

Kada su u pitanju hosting provajderi imajte na umu da 99% hosting provajdera zabranjuje masovno slanje email poruka i da za to je potrebno da koristite servise koji su tome namenjeni.

Zaključak Novi zahtevi koje postavljaju Gmail i Yahoo Mail predstavljaju važan korak ka stvaranju sigurnijeg i prijatnijeg email okruženja. Iako će za neke pošiljaoce ovo predstavljati izazov, dugoročno će doprineti boljem korisničkom iskustvu i efikasnijoj komunikaciji putem emaila. Savremeni email marketari moraju biti proaktivni u usvajanju ovih promena kako bi osigurali uspeh svojih email kampanja i održali dobre odnose sa svojim primaocima.

Scroll to Top