Internal Server Error 500, kako nastaje i analiza?

Internal Server Error nastaje iz više razloga. Greška u kodu, problem .htaccess ili loše dozvole(permission chmod).

Rešavanje se svodi na sistem eliminacije.
Pre svega se ulogujte cPanel – File Manager i potražite u public_html “error_log” fajl. Pogledajte šta piše unutra koji fajl pravi problem i gde se nalazi greška u kom redu koda. Tu bi trebao da stoji i datum kada je greška nastala ukoliko je skorašnji datum onda je moguće da ta greška izaziva error 500, ukoliko nije onda tražite dalje.

Proverite .htaccess fajl. Moguće je da nije sve ispisano kako valja ili da je nastala negde greška. Najbolje je da vratite htaccess na početak. Kako ne bi brisali linije koda iz fajla najbolje bi bilo da postavite tarabu na početku linije i time ćete je “obrisati” odnosno ta linija više neće biti bitna.

Proverite da li neki fajl koji učitava stranu koju želite da otvorite ima dozvole odgovarajuće. Desni klik i zatim change permissions zatim proverite šta je uključeno. Preporučeno je 755 ili 644 zavisi od fajla.

Jedan od ova tri koraka rešava 99,9% posto svih problema u vezi sa greškom 500.

Objavljeno: