Šta je dedicated server?

Dedicated hosting predstavlja način distribucije hosting usluga gde korisnik zakupljuje ceo server koji se ne deli sa drugim korisnicima. Ovo je dosta fleksibilnije rešenje u odnosu na shared hosting jer korisnik ima potpunu kontrolu nad celokupnim serverom uključujući i izbor operativnog sistema, serverskih aplikacija, hardvera dok sama administracija može biti od strane hosting kompanije (managed hosting). Dedicated serveri su najčešće smešteni u data centrima u kojima su obezbeđeni izvori neprekidnog napajanja, redudantni servisi i stručna podrška. Raspoloživost , cena, i znanje zasposlenih najčešće određuju vrstu operativnog sistema koji su ponuđeni na serverima. Različite verzije Linux operativnih sistema često su uključene u krajnju ponudu bez dodatnih troškova. Komercijalni operativni sistemi kompanije Microsft uključuju Microsft Windows Server koji se obezbeđuje kroz posebam program licenciranja.

Razlikuje se nekoliko standardnih nivoa održavanja dedicated servera od strane hosting provajdera:

Fully managed (potpuno nadgledani) koji podrazumeva praćenje, ažuriranje softvera, restartovanje, bezbedonosne zakrpe, i nadogradnje sistema. Korisnici nemaju potrebu za posedovanjem naprednih informatičkih znanja ili administracijom ili angažovanjem trećih lica za ove poslove.
Managed (upravljanje) predstavlja srednji nivo podrške, ali deo administracije se delegira na korisnika
Self managed (upravljanje od strane korisnika) podrazumeva osnovni nivo podrške
Unmanaged (bez podrške) zahteva potpunu administraciju od strane korisnika

Bez obzira na nivo podrške, hosting provajder će i dalje obezbeđivati bezbednost mreže, hardverske resurse, i sve druge elemente neophodne za normalno funkcionisanje hostinga.

Mesečni protok podataka predstavlja količinu podataka koja se prenosi sa jedne tačke na drugu, u određenom vremenskom periodu. Na primer prilikom posete stranici internet prezentacije koja se nalazi na serveru od strane posetioca ostvaruje se određeni protok/prenos podataka kao posledica razmene informacija u toku pregleda sadržaja pomenute stranice. Za razliku od shared hostinga gde je na jednom serveru veliki broj istovremenih korisnika. kod dedicatde hostinga jedan server je posvećen samo jednom korisniku koji ima potpunu kontrolu i ekskluzivno pravo na protok servera, procesor, memoriju, i prostor za skladištenje gde performanse neće uticati na promet i korišćenje obrazaca drugih korisnika. Kupovinom dedicated servera dobija se hosting rešenje koje će biti podešeno prema sopstvenim potrebama.

Scroll to Top