Stara java novi problem

Pored Flash playere još jedan ogroman problem koji predstavlja bezbedonosni rizik jeste Java. Java je pre odprilike dve godine zakrpili svoj softver ali problem je ostao isti čak i veći. Tim za bzebednost je ocenio ovaj problem sa 9,3 od 10 po skali za ranjivost.

Problem je još veći jer taj propust utiče kako na servere, računare tako i na Google App Engine.

Još uvek nije jasno kada će Oracle da uradi update samo za ovu ranjihovst ili će to ići klasičnim update verzijom koja izlazi po planu April 19.

Kada se dese ovako veliki propusti i ranjivost softvera onda se lako nalaze opravdanja Googla što pokušava da potpuno isključi ove softvere iz upotrebe. Na žalost još uvek je ogroman broj kako sajtova tako i programa koristi javu.

Scroll to Top