Šta je Cloudflare?

Šta je Cloudflare?

Ukoliko još niste čuli za CloudFlare, njegova poenta je jasna – udvostručiti brzinu vašeg sajta i zaštititi ga od širokog spektra pretnji na Internetu. Danas milione sajtova, od malih, ličnih blogova, pa do vrlo posećenih portala, vladinih sajtova i sajtova velikih kompanija, koriste ColudFlare da bi ubrzali učitavanje web stranica i svoje sajtove učinili sigurnijima. […]

Šta je CloudLinux?

Šta je CloudLinux?

CloudLinux je distribucija operativnog sistema CentOS, dizajnirana da zadovolji rastuće zahteve web mastera. Sa svojom odličnom mogućnosti da izoluje i kontroliše resurse korisnika, CloudLinux pruža vrhunsku stabilnost sajtova. Izolacija: Svi korisnici na serveru su izolovani jedni od drugih, tako da ako neko bude pod napadom, svi ostali su bezbedni i sigurni. Ograničavanje resursa: CloudLinux koristi tehnologiju […]

Šta je DNS?

Šta je DNS?

DNS zone su veoma važan koncept u DNS infrastrukturi, pošto omogućavaju DNS domenima da budu logički odvojeni i da njima može upravljati. Ova lekcija nudi osnovu za razumevanje načina na koje su zone povezane sa DNS domenima i informacije o različitim tipovima DNS zona koje su dostupne u Windows Server 2008 DNS ulozi. Šta je […]

Šta je Cloud hosting?

Šta je Cloud hosting?

Cloud predstavlja koncept gde su zajednički resursi, software i informacije uvek dostupni na zahtev koristeći mrežnu infrastrukturu. Cloud hosting je tehnologija hostovanja Internet prezentacija/aplikacija na virtuelnim serverima koji svoje resurse povlače iz mreža velikog broja hardverskih servera. Uprošćeno, cloud hosting vam omogućava da iz ukupne količine resursa koja postoji kroz virtuelizaciju iskoristite tačno onoliko koliko želite. […]

Šta je VPS hosting?

Šta je VPS hosting?

Virtuelni server je način podele fizičkog servera na više virtuelnih servera gde svaki server pokrećei sopstveni operativni sistem i nezavisno od drugih može se resetovati, namenski podešavati, reinstalirati i sl. Praksa podele jednog servera na više virtuelnih jedinica odavno je kod mainframe računara ali je velika primena počela sa razvojem tehnologija za virtuelizaciju. Fizički, jedan […]

Šta je shared hosting?

Šta je shared hosting?

Veoma popularno u današnje vreme. Shared hosting označava jeftin i jako pristupačan hosting koji običnim korisnicima donosi mogućnost postavljanja svoje lične ili poslovne prezentacije za malo novca. Shared hosting je u stvari jedan server na kome se nalaze više naloga koji funkcionišu zasebno ali svi oni koriste iste resurse kao što je internet konekcija, procesor […]

Poređenje SSD i HDD

Poređenje SSD i HDD

Pored raznih testova i raznih ocena svi smo upoznati sa pogodnostima SSD hard diskova. Ali još uvek velika većina nas nema mogućnost da pređe na SSD i da doživi stvarno tu brzinu. SSD hard diskovi pored svoje brzine imaju pogodnosti čuvanje podatke i ako se desi kvar, pored tih bezbednh stvari jedna još jako bitna […]

Šta je dedicated server?

Šta je dedicated server?

Dedicated hosting predstavlja način distribucije hosting usluga gde korisnik zakupljuje ceo server koji se ne deli sa drugim korisnicima. Ovo je dosta fleksibilnije rešenje u odnosu na shared hosting jer korisnik ima potpunu kontrolu nad celokupnim serverom uključujući i izbor operativnog sistema, serverskih aplikacija, hardvera dok sama administracija može biti od strane hosting kompanije (managed […]